Debate on the European Court og Justice – Københavns Universitet

European Law > News archive > Debate on the European...

03. december 2014

Debate on the European Court og Justice

EU-DOMSTOLEN TIL DEBAT

Den 11. december er der debat om EU-domstolens magt. Hør historikeren Morten Rasmussen (KU), politologen Derek Beach (AU) tidligere EU-dommer Claus Gulmann og Europaparlamentsmedlem Morten Messerschmidt debattere EU-domstolens rolle og betydning for national og europæisk ret og politik.

EU-domstolens magt har mange gange været offentligt kritiseret for at trænge sig ind på de politiske enemærker og dermed også blive en aktør i dansk politik. Skal EU-domstolen agere politisk? Hvor går grænsen? Hvem sætter grænsen? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret, når Aarhus Universitet sætter Den Europæiske Unions Domstols til debat.

Udgangspunktet for debatten vil være to oplæg. Den første af historiker Morten Rasmussen, der vil præsentere helt ny historisk forskning om EU-domstolens historiske rødder og udvikling. Det andet oplæg står EU-parlamentariker og jurist Morten Messerschmidt for. Han vil med afsæt i sin seneste debatbog om EU-domstolen argumentere for, at EU-domstolen har fået en problematisk rolle i det europæiske samarbejde, fordi den agerer politisk, fortæller professor i historie, Thorsten Borring Olesen, der vil være moderator på dagen.

De to oplæg vil efterfølgende blive kommenteret af forhenværende EU-dommer, Claus Gulmann og lektor på Statskundskab Derek Beach. Efterfølgende er der fri debat med tilhørerne.

Arrangementet er åbent for alle og finder sted på Aarhus Universitet:

Torsdag den 11.december kl. 13:00-15:00 i bygning 1441, lokale 113